Biyolojik Arıtma

Atıksu bünyesindeki asıl kirlilik çözünmüş ve kolloid haldeki organik maddelerdir. Bu maddeler kararsız yapıdadır. Aktif çamur prosesi, kararsız yapıdaki bu maddelerin mikroorganizmalar vasıtası ile daha kararlı ve zararsız formlara dönüştürülmesi işlemidir. Atıksu bünyesinde, organik maddenin yanı sıra önemli kirletici parametreler olarak azot ve fosfor da bulunmaktadır. Günümüzde aktif çamur prosesinin modifiye edilmiş bir durumu olarak birlikte azot (nitrifikasyon-denitrifikasyon) ve biyolojik aşırı fosfor giderme prosesleri kullanılmaktadır. Azot ve fosfor yüksek konsantrasyonlarda sucul ortamlarda toksisite oluşturan ve alıcı ortamın oksijen ihtiyacını artıran kirletilerdir.

Aktif çamur prosesinin iskeleti, organik maddelerin mikroorganizmalar ile temasını ve biyokimyasal oksidasyonunu sağlayan bir tam karışımlı reaktör, stabil hale gelmiş katıların çökeltildiği çöktürücü, çöken katıların prosesin başına geri çevrildiği sistem ve oluşan fazla biyokütlenin prosesten uzaklaştırıldığı sistemlerden oluşur.

KEREM ÇEVRE tarafından her kapasitede atıksu arıtma tesisi planlama, projelendirme, yapım ve işletme işleri yapılmaktadır.

biyolojik-arıtma
biyolojik-arıtma