Paket Arıtma

Paket arıtma, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla dizayn edilen kompakt atıksu arıtma tesisleridir. Paket atıksu arıtma tesisleri, küçük kapasitedeki atıksuların arıtımında kullanılan sistemler olup; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma proseslerinden birini ihtiva edebildiği gibi, hepsinin de kombinasyonu olarak ta dizayn edilebilirler.

Paket atıksu arıtma tesislerinin avantajları, kolayca taşınabilen, kurulabilen ve eşdeğeri bağımsız arıtma tesislerine göre daha az yer kaplamalarıdır.

Paket arıtma tesisleri imal edilip, yerine kurulduktan sonra eğitimi verilerek teslim edilmektedir.

paket-arıtma
paket-arıtma
paket-arıtma
paket-arıtma