atıksu-fiziksel-arıtma

Fiziksel Arıtma

Fiziksel arıtma, Biyolojik ve Kimyasal arıtma öncesi atıksuda yüzen ve çökelebilen katı maddelerin

atıksu-kimyasal-arıtma

Kimsayal Arıtma

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla..

atıksu-biyolojik-arıtma

Biyolojik Arıtma

Atıksu bünyesindeki asıl kirlilik çözünmüş ve kolloid haldeki organik maddelerdir. Bu maddeler..