Hakkımızda

Dünya nüfusunun hızlı artışıyla birlikte artan yerleşim alanlarından ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar çevreyi olumsuz etkilemekte, ekolojik dengeyi ve canlı ve insan yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

Bilimsel araştırmalara göre, insanlığın 20. yüzyıla kadar çevreye yaptığı etki, son yüzyılda olan etkinin yarısından daha azdır. Her geçen gün artan çevre kirliliğinden dolayı özellikle 70 li yıllardan sonra atıkların kontrolü işlemleri artmıştır. Çevre kirliliğinin en başında su kaynaklarının kirlenmesi gelmektedir. Su kaynaklarının kirlenmesinde en büyük pay evsel ve endüstriyel atıksulara aittir. Yerleşim bölgelerinden ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular, toplama sistemlerinden sonra arıtma tesislerinde arıtılarak alıcı ortama öylece deşarj edilmesi gerekmektedir.

KEREM ÇEVRE, 2003 yılından beri çevre teknolojileri konusunda faaliyet göstermektedir. Su ve atıksu arıtımı konularında planlama, projelendirme, imalat ve işletme alanlarında anahtar teslim projeler yürütmektedir. Ayrıca mevcut tesislerin revizyonu, çevre danışmanlık hizmetleri ve deşarj izin belgelerinin alınması konusunda hizmetler vermektedir. Özellikle firmamız tarafından, şehir atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve aktif çamur prosesi üzerine eğitimler verilmektedir.

Firmamız, faaliyetlerinde çevre ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır.